Jaundejas

Tuvāku informāciju par Jaundejām XV Latviešu Dziesmu un Deju Svētkos Kanadā var saņemt no Tijas Freimutas.