Mums biļetes ir jāsaliek no visādiem avotiem, kam ir pašiem savas “service fees”, kā arī jāmaksa par pasta un citiem izdevumiem. Diemžēl no šīs piemaksas nevar izvairīties, pat pērkot biļetes personīgi.