Biļetes svētku laikā būs iespējams iegādāties Hilton viesnīcā (pasākumiem, kuri norisināsies viesnīcā, Garīgajam koncertam un Jauniešu vakaram) un pasākumu norises vietās.