XV Latvian Song and Dance Festival Organizing Committee

4 Credit Union Drive
North York, Ontario
416 247-7636

Noklikšķiniet šeit, lai apmeklētu Latvijas Dziesmu svētku biedrības mājas lapu Kanādā.

Svētki Baltimorā bija vienreizēji! Pašlaik plānojam XV Latviešu dziesmu un deju svētkus Kanadā 2019. gadā. Jau veidojas svētku plāns ar jauniem sarīkojumiem! Jūtam nepieredzēti lielu dalībnieku atsaucību no visas pasaules. Mūs iedvesmo LV 100 enerģija, kas plūst uz Toronto.