PAR GAIDĀMO PASĀKUMU

Latviešu dziesmu un deju svētki tiek organizēti visā pasaulē, kur katra organizētājvalsts izvēlas gadu un svētku datumu un paziņo par savu nodomu starptautiskā mērogā. 2024. gada 4.-7. jūlijs ir izraudzīts XVI Latviešu dziesmu un deju svētkiem Toronto, Ontario provincē.

Svētku Rīcības komiteja ir atbildīga par sadarbību ar latviešu kopienām visā pasaulē, jauno mākslinieku un viņu darbu izpēti, kā arī atbilstošo kandidātu atlasi un uzaicināšanu uz svētkiem.