XVI Latviešu Dziesmu svētku Kanadā 2024. gadā atbalstītāji un sponsori

DZINTARA SPONSORI

Latviešu aprūpes biedrība Kanadā “Daugavas Vanagi” Toronto nodaļa
DV Toronto Nodaļa
Latviešu aprūpes biedrība Kanadā “Daugavas Vanagi” Toronto nodaļa
DV Kanadā
Northern Birch Credit Union
Latvian Song Festical Association Of Canada
Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība Kanadā
Latvijas Universtātes Fonds
Kulturas Ministrija
Latvijas Kultūras Ministrija
Latvijas Arlietu Ministrija

ZELTA SPONSORI

Latvian Foundation
Latviešu Fonds

Anda Sīpoliņa

SUDRABA SPONSORI

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība

BRONZAS SPONSORI

IN-KIND LABVĒĻI

Kanadas Latviešu Centrs Toronto
IT Solutions and IT Support Servicing Toronto, Markham, Richmond Hill and Vaughan
insix Managed IT Solutions

LABVĒĻI

Gunārs Gaiķis