XVI Latvian song and dance festival supporters

AMBER SUPPORTERS

Latviešu aprūpes biedrība Kanadā “Daugavas Vanagi” Toronto nodaļa
DV Kanadā
Latviešu aprūpes biedrība Kanadā “Daugavas Vanagi” Toronto nodaļa
DV Toronto Nodaļa
Latvian Song Festival Association In Canada
Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība Kanadā
Latvijas Universtātes Fonds
Kulturas Ministrija
Latvijas Kultūras Ministrija
Latvijas Arlietu Ministrija
Anonīms mecenāts

GOLD SUPPORTERS

Latvian Foundation
Latviešu Fonds

Anda Sīpoliņa

Northern Birch Credit Union
Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība
Latvian National Association in Canada – Education and Cultural Foundation
LNAK Izglītības un Kultūras fonds

SILVER SUPPORTERS

Selga un Edgars Apse

IN-KIND SUPPORTERS

Kanadas Latviešu Centrs Toronto
IT Solutions and IT Support Servicing Toronto, Markham, Richmond Hill and Vaughan
insix Managed IT Solutions
Pēteris Zariņš

SUPPORTERS

Gunārs Gaiķis