XVI Latvian song and dance festival supporters

AMBER SUPPORTERS

Latviešu aprūpes biedrība Kanadā “Daugavas Vanagi” Toronto nodaļa
DV Kanadā
Latviešu aprūpes biedrība Kanadā “Daugavas Vanagi” Toronto nodaļa
DV Toronto Nodaļa
Northern Birch Credit Union
Latvian Song Festival Association In Canada
Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība Kanadā
Latvijas Universtātes Fonds
Kulturas Ministrija
Latvijas Kultūras Ministrija
Latvijas Arlietu Ministrija

GOLD SUPPORTERS

Latvian Foundation
Latviešu Fonds

Anda Sīpoliņa

SILVER SUPPORTERS

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība

BRONZE SUPPORTERS

IN-KIND SUPPORTERS

Kanadas Latviešu Centrs Toronto
IT Solutions and IT Support Servicing Toronto, Markham, Richmond Hill and Vaughan
insix Managed IT Solutions

SUPPORTERS

Gunārs Gaiķis