Trešdiena, 3. jūlijs

Pasākumi

21:00 Kuģītis par Ontario ezeru ar neticamu Toronto skatu!

Mēģinājumi

18:00-20:30 Garīgās mūzikas koncerta mēģinājums

Ceturtdiena, 4. jūlijs

Pasākumi

10:00 Tirdziņa un Izstādes Atklāšana
11:00 Svētku Atklāšana
14:00 Garīgās mūzikas koncerts
18:00 TDA Teiksma deju koncerts
21:00 Kabare Vakars

Mēģinājumi

9:00-12:00 Garīgās mūzikas koncerta mēģinājums
9:00-10:30 Atklāšanas mēģinājums
17:00-19:30 Kopkora mēģinājums

Piektdiena, 5. jūlijs

Pasākumi

14:00 Viesu koru koncerts
16:00 Jaundeju skate
18:00 Klasiskās mūzikas koncerts
19:00 Bērnu balle
20:30 Raxtu raxti

Mēģinājumi

8:00-11:30 Kopkora mēģinājums
8:00-13:00 Klasiskās mūzikas koncerta mēģinājums
9:00-13:00 Jaundeju mēģinājums

Sestdiena, 6. jūlijs

Pasākumi

15:00 Kopkora Lielkoncerts
19:00 Svētku vakariņas
21:00 Svētku balle

Mēģinājumi

8:00-13:00 Kopkora mēģinājums
9:00-13:00 Lieluzveduma mēģinājums

Svētdiena, 7. jūlijs

Pasākumi

11:00 Dievkalpojums
16:00 Tautas Deju Lieluzvedums
20:00 BBQ un Balle

Mēģinājumi

8:00-13:00 Lieluzveduma mēģinājums

Pasākumu kalendārs tiks papildināts