TDA “LĪGO

Jānis Purviņš, kurš ir viens no izcilākiem horeogrāfiem Latvijā ir bijis virsvadītājs un mākslinieciskais vadītājs neskaitāmi daudz deju svētkos.

Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA

Viņu savu 75 gadu darbības laikā kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem Eiropas koriem, kura instrumentāli niansēto, vareno un reizē silti dzidro skanejumu mūzikas pasaule uzlūko par brīnumu – ne velti Baltijas lielāko profesionālo kori savās koncertprogrammās vēlas redzēt izcili diriģenti un orķestŗi no visas pasaules. Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA ar māksliniecisko vadītāju un diriģentu Māri Sirmo piedzīvos savu debiju Kanadā Koerner Hall piektdienā, 5.jūlijā plkst. 19.30. Programmā iekļauti gan latviešu, gan kanadiešu komponistu darbi, no kuriem daudzi komponēti īpaši šim korim.

RAXTU RAXTI

Viņi ir šobrīd Latvijā un arī daudzviet pasaulē labi pazīstama latviešu mūsdienu tautas mūzikas apvienība, kuras daiļradē sadzīvo tradīciju spēks ar mūsdienīgiem muzikāliem eksperimentiem, profesionālu un enerģijas pilnu skatuves sniegumu. Raxtu Raxti izdevuši 4 CD un katru gadu sniedz Latvijas svētku lielkoncertus 18. novembrī. Pēdējais lielākais notikums ir deju lieluzvedums “Vēstījums rakstos” kopā ar bungu un dūdu grupu Auļi un vairāk nekā 1000 dejotājiem.„Raxtu Raxtu” pamatsastāvā muzicē

Kristīne Kārkle (balss, vijole, kokle),

Marts Kristiāns Kalniņš (balss, harmoniums, taustiņinstrumenti, oboja),

Kārlis Auzāns (čells, mandolīna, ģitāra, buzuki),

Edgars Kārklis (balss, dūdas, akordeons, stabule),

Armands Treilihs (bass),

Artis Orubs (sitamie instrumenti).