VPDK “TEIKSMA

Tautas deju ansamblis “Teiksma” dibināts 1946. gadā, un pateicoties aktīvai koncertdarbībai un dalībām dažādos deju konkursos, tas sasniedzis augstu kolektīva mākslinieciskā snieguma kvalitāti. To turpinām attīstīt arī šobrīd horeogrāfa Jāņa Ērgļa vadībā, lai pastāvīgi izkoptu latviešu tautas dejas tradīcijas, kā arī ieviestu jaunrades veikumus turpmākajā deju kultūras nozarē. TEIKSMA ir kļuvusi par vietu, kur dzimst jaunas skatuviskās dejas un horeogrāfiskie uzvedumi, kuri nereti arī tiek iekļauti valsts deju kolektīvu un Deju svētku repertuāros. Ansamblis ir radošu iespēju pilns un gatavs ieguldīt nopietnu darbu latviešu tautas folkloras vērtību apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā kā Latvijā, tā arī aiz tās robežām.

RAXTU RAXTI

Raxtu Raxti ir mūsdienu tautas mūzikas apvienība, radot aranžējumus latviešu tautas mūzikai, kā arī radot jaunas oriģinālkompozīcijas, saglabājot latvisko kodu un mūzikas interpretāciju.

Kristīne Kārkle-Kalniņa – balss, vijole, kokle, Marts Kristiāns Kalniņš – balss, harmonium, klavieres, stabules, oboja, Edgars Kārklis – balss, akordeons, dūdas, stabules, Armands Treilihs – basģitāra, Artis Orubs – sitaminstrumenti, Ilze Grunte – ģitāras, arfa, mandolīna.