Kuros pasākumos koris piedalās;

🎯 Vai par tiem arī koristiem ir kas jāmaksā?

 

Nē, nav jāmaksā. Tomēr, lielākoties koristiem būs pašiem sevi jānodrošina ar ēdināšanu.

Mēs dosim pusdienas:

  • ceturtdien 4. jūlijā, 12:00 – 13:00, Garīgā koncerta dalībniekiem (kopkoŗis, orķestris, solisti, mūziķi), St. Andrew’s baznīcā.
  • sestdien 6. jūlijā, 13:00 – 14:00, kopkoŗa koncerta “Let’s, lec, Letts!” dalībniekiem (kopkoŗis, orķestris, solisti, mūziķi, diriģenti)

 

🎯 Kādi kopīgi brīvprātīgi pasākumi dalībniekiem plānojas ierodoties Toronto?

 

Dalībnieki paši atbild par sava brīvā laika pavadīšanu. Svētku tirdziņu, Mākslas un Daiļamatnieku izstādes varēs apmeklēt bez maksas. Dalībniekiem no Latvijas pienākas brīva ieeja Svētku ballē sestdien. Svētku rīcības komitejai nav kapacitātes plānot un nodrošināt ekskursijas svētku laikā. Mēs iesakām jums pašiem skatīt iespējas dienas braucieniem, piemēram, uz Niagaras ūdenskritumu: https://www.niagaratorontotours.com/

 

 

🎯 Kad ir mēģinājumi?

Atkarībā no tā, kuŗos koncertos jūs piedalieties, ir sekojošie mēģinājumi

 

  1. jūlijs:

 18:00-20:30    Garīgās mūzikas koncerta mēģinājums StA

  1. jūlijs:

 9:00-12:00        Garīgās mūzikas koncerta mēģinājums StA

9:00-10:30         Atklāšanas mēģinājums Š

17:00-19:30      Kopkoŗa mēģinājums StA

  1. jūlijs

8:00-11:30         Kopkoŗa mēģinājums Š

8:00-13:00         Klasiskās mūzikas koncerta mēģinājums StA

  1. jūlijs

8:00-13:00         Kopkoŗa mēģinājums RTH

  1. jūlijs

10:00-13:00      Deju lieluzveduma koŗa mēģinājums M