Ir vajadzīgi ieinteresēti cilvēki ar dažādām prasmēm, piemēram darbā ar datoru, izstādes rīkošanā, fotografiju un brošūru sastādīšanā un tekstu rakstīšanā. Aicinām talkā arī nelatviešus.

Lūdzu piesakieties pie minot, kuŗā nozarē jūs esat speciālisti! Visi laipni lūgti piedalīties!

Pateicībā,
Gunta Krūmiņa gkrumins01@gmail.com vai 416-910-0089