Viesnīcas istabas var rezervēt šeit. Lūdzu izvēlieties “ATTENDEE”, lai dabūtu svētku atlaidi.