Pirms svētkiem:

  • Pērkot online, ir iespējams maksāt ar jebkāda veida kredītkarti, Google Pay vai Apple Pay.
  • Pasūtot biļetes pa pastu vai iegādājoties personīgi, ir iespējams maksāt ar čeku, jebkura veida kredītkarti.

Svētku laikā:

  • Pērkot biļetes Hilton viesnīcā varēs maksāt skaidrā naudā, ar čeku, Visa, Mastercard, Amex
  • Pērkot biļetes pasākumu norises vietās – Visa, Mastercard, Cash